دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق جزا عمومی فقه و الهیات و...

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد میمه

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

                                                                                                                                                                   

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف-بیان مسئله ۴

ب-سوالات اصلی و فرعی.. ۵

ج-فرضیه های تحقیق ۶

د-ضرورت و اهداف تحقیق ۶

ه-پیشینه تحقیق ۶

و-روش تحقیق.. ۷

ی-توجیه ساختار پلان. ۷

فصل اول-کلیات و مفاهیم. ۸

2-1-تعریف مالکیت ۸

2-2-انواع شاخه های راجع به مالکیت ۱۰

2-2-1-مالکیت خصوصی ۱۱

2-2-2-مالکیت عمومی ۱۱

2-3-خصوصیات حق مالکیت ۱۳

2-3-1-اطلاق مالکیت ۱۳

2-3-1-1-محدودیت ها ۱۴

2-3-2-انحصاری بودن مالکیت ۱۵

2-3-2-2-محدودیت ها ۱۷.

2-3-3-دایمی بودن مالکیت ۱۸

2-3-3-1-محدودیت ها ۲۱.

2-3-3-2-عدم اضرار به غیر ۲۳

2-4-مشخصه های مالکیت دولت ۲۶

2-4-1-عمومی بودن ۲۸

2-4-2-الحاقی و یک طرفه بودن (ایده قدرت عمومی) ۲۹

2-4-3- ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی ۳۱

2-5-جایگاه شهرداری در نظام اداری ایران ۳۲

2-5-1-تعریف شهر ۳۳

2-5-2-شهرداری به عنوان نهاد محلی ۳۶

2-5-2-1-تعریف نهاد‌های محلی ۳۶.

2-5-3-بررسی شخصیت حقوقی شهرداری ۴۰

2-5-3-1-تشکیل و انحلال ۴۰

2-5-3-2-اعضاء و ارکان ۴۲

2-5-3-3-شهردار ۴۳.

2-5-4-بررسی وظایف و اختیارات شهرداری ها ۴۶

2-5-4-1-تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری ۵۰

2-5-4-2-تصمیم گیری، سیاست گذاری و هماهنگی امور شهری ۵۰

2-5-5-ضوابط و مقررات شهری(تدوین و اجرا) ۵۱

2-5-5-1-نظارت و کنترل ۵۲

2-5-5-2-برنامه ریزی و سازمان دهی شهری ۵۳

2-5-5-3-برنامه ریزی اقتصادی و مالی ۵۳.

2-5-5-4-امور اجرایی و خدماتی عمران شهری (زیر ساخت ها و تجهیزات شهری و مسکن، شبکه و تاسیسات حمل و نقل شهری و ایجاد فضا ها و اماکن شهری) ۵۴

2-6-خدمات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط شهری ۵۵.

2-6-1-تعریف بافت ۵۵

2-6-2-بافت فرسوده ۵۶

2-6-3-بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ۵۷

2-6-4-تعارض بین اهداف ۵۸

2-7-شناسایی بافت های فرسوده شهری ۵۹

2-8-شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر ۶۰

2-9-ویژگی های عمومی بافت های فرسوده ۶۱

فصل دوم-مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری ۶۳

3-1-مبانی تملکات شهرداری ۶۳

3-1-1-مبانی ۶۳.

3-2-مبنای مشروعیت و الزام آوری در خصوص شهرداری ۶۷

3-2-1-تملک بر مبنای مصلحت فقهی ۷۱.

3-2-1-1-تعریف و مفهوم مصلحت ۷۱

3-2-1-2-مصلحت عموم ۷۴

3-2-1-2-1-مصلحت از دیدگاه فردگرایان ۷۶

3-2-1-2-2-مصلحت از دیدگاه جمع‌گرایان ۷۷

3-2-1-2-3-مصلحت از دیدگاه حکومت اسلامی ۷۹

3-3-تشخیص مصلحت بر مبنای نظریه ولی فقیه ۸۱

3-4-دفع ضرر ۸۴

3-4-1-تعریف فقهی و حقوقی ضرر ۸۴

3-4-2-تحلیل قاعده لاضرر ۸۸.

3-4-2-1-معنای ضرر ۹۱

3-4-2-2-معنای ضرار ۹۲.

فصل سوم-تحلیل موضوع تملک با بافت فرسوده ۹۱

3-1-ارتباط با موضوع بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی ۹۳

3-2-مبانی حقوقی تملکات شهرداری ۹۶

3-2-1-تئوری های مرتبط با تملکات شهرداری ۹۶

3-2-1-1- تئوری قدرت عمومی ۹۷

3-2-1-2-تئوری نفع عمومی ۹۷

3-2-1-3-تئوری خدمت عمومی ۹۸

3-3-تعارض منافع خصوصی با منافع دولتی و عمومی ۱۰۰

3-4-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه قدرت عمومی ۱۰۲

3-5-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه نفع عمومی ۱۰۴.

3-6-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه خدمت عمومی ۱۰۵

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۷

فهرست منابع و ماخذ ۱۰۹.

 

چکیده

موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات املاک درع شهرداری با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند قاعده لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند.

واژگان کلیدی:

شهرداری، تملک، قدرت عمومی، نفع عمومی، لاضرر

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : پنج‌شنبه 27 خرداد 1395 ساعت 22:41 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

دانشکده: علوم انسانی، گروه حقوق

پایان‌نامه‌ برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسئله. 2

ب) ضرورت تحقیق.. 3

ج) سؤالات تحقیق.. 3

د) فرضیه تحقیق.. 4

ه‍ ) پیشینه تحقیق.. 4

و) اهداف تحقیق.. 5

ز) روش تحقیق.. 5

ح) محدودیت‌ها و موانع تحقیق.. 5

ط) سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و عوامل زمینه‌ساز جرایم ثبتی… 7

مبحث اول: مفاهیم. 8

گفتار اول: کاداستر. 8

الف) تعاریف کاداستر. 8

 1. مفهوم فنی.. 10
 2. مفهوم حقوقی.. 11

1ـ2. مفهوم محدود کاداستر. 12

2ـ2. مفهوم گسترده (موسع) کاداستر. 12

ب) مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر. 13

 1. مفاهیم مشابه (زیرمجموعه) 13

1ـ1. نقشه. 13

2ـ1. لایه‌های کاداستر. 14

3ـ1. عملیات کاداستر. 14

2 ـ مفاهیم مرتبط.. 15

1ـ2. زمین.. 15

2ـ2. قطعه زمین.. 15

3ـ2. سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 15

4ـ2. سیستم اطلاعات زمینی.. 16

گفتار دوم: جرایم ثبتی.. 16

الف) مفهوم شناسی جرم‌های ثبتی.. 17

 1. تعریف جرم ثبتی.. 17
 2. تفاوت جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی.. 18
 3. ویژگی های جرایم ثبتی.. 18

ب) انواع جرایم ثبتی.. 19

 1. جرایم ثبتی خاص…. 19
 2. جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری.. 20

1ـ2. جرایم ثبتی در حکم جعل.. 20

2ـ2. جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت… 20

3ـ2. جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری.. 20

گفتار سوم: پیشگیری از جرم. 21

الف) معنا و مفهوم پیشگیری.. 21

ب) مفهوم پیشگیری از جرم. 21

ج) انواع پیشگیری از جرم. 22

 1. پیشگیری کیفری.. 22
 2. پیشگیری غیرکیفری.. 23

1ـ2. پیشگیری اجتماعی.. 23

2ـ2. پیشگیری وضعی.. 23

 1. پیشگیری ابتدایی.. 24
 2. پیشگیری ثانویه. 25
 3. پیشگیری ثالث… 25

مبحث دوم: تاریخچه کاداستر. 25

مبحث سوم: عوامل زمینه ساز ارتکاب جرایم ثبتی.. 27

گفتار اول: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قانونی.. 27

الف) فقدان تعریف دقیق از جرم ثبتی.. 28

ب) نارسایی سیستم مجازات جرایم ثبتی.. 28

گفتار دوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قضایی.. 29

الف) تعدد مراجع رسیدگی کننده 30

ب) صدور بی رویه بخشنامه‌های ثبتی.. 33

گفتار سوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو اجرایی.. 34

الف) عدم وجود نظام جامع ثبت اسناد و املاک… 34

ب) کمبود منابع انسانی و مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. 35

ج) عدم نظارت دقیق بر عملکرد مجریان امور ثبتی.. 36

د) فقدان رویکردی مستقل در قبال جرمهای ثبتی.. 38

ه‍ ) ضعف آموزش و پژوهش در سطح سازمان ثبت… 39

فصل دوم: جرایم ثبتی خاص و جرایم ثبتی در حکم جعل و نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از آنها 40

مبحث اول: جرایم ثبتی اسناد و املاک خاصّ… 41

گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری.. 41

الف) ارکان جرم. 43

ب) نقش کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور. 45

گفتار دوم: تعهد یا معامله معارض….. 46

الف) ارکان‌ جرم. 47

ب) نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از این جرم. 56

گفتار سوم: امتناع سردفتر یا‌ دفتریار‌ کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک… 58

الف) ارکان جرم. 59

ب) اثر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 61

گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد. 61

الف) ارکان جرم. 62

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 63

مبحث دوم: جـرایم ثـبتی «اسـناد و املاک» در حکم جعل. 64

گفتار اول: مفهوم جعل.. 64

گفتار دوم: جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی) 66

الف) ارکان جرم. 69

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 80

گفتار سوم: تصدیقات خلاف واقع مـستخدمین و اجـزای ثبت اسناد و املاک… 80

الف) ارکان جرم. 82

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 84

فصل سوم: جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری و نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم   85

مبحث اول: جرم ثبتی در حکم خیانت در امانت.. 86

گفتار اول: تبانی کردن متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حـبس و ثـلث‌ باقی.. 86

گفتار دوم: ارکان جرم. 87

گفتار سوم: نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 89

مبحث دوم : جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری.. 89

گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر و خود را من غیر حق مالک جلوه دادن. 90

الف) ارکان جرم. 92

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 94

گفتار دوم: تقاضای ثبت ملک غیر به عنوان مالکیت، با وجود امین بودن شخص نسبت به ملک…. 95

الف) ارکان جرم. 95

 1. رکن قانونی.. 95
 2. رکن مادی.. 96
 3. رکن معنوی.. 97

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 97

گفتار سوم : خیانت یا تبانی نمودن امین ملک با‌ شخص‌ دیـگر‌ و بـه ثـبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر  98

الف) ارکان‌ جرم. 99

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 100

گفتار چهارم: متصرف قلمداد نمودن خود نسبت به ملک‌ دیگری‌ من‌ غـیر حقّ و دادن تـقاضای ثـبت در این خصوص     101

الف) ارکان جرم. 103

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 104

گفتار پنجم: امتناع از ردّ حق به ذی حق‌ و تصدیق‌ ننمودن حق وی در معاملات با حـق استرداد. 105

الف) ارکان جرم. 107

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 109

گفتار ششم : عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی‌ یا‌ حقوقی‌ نـسبت بـه تـمام یا قسمتی از املاک و اسناد از بین رفته به‌ علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه در تقاضانامه شـخص متقاضی.. 109

الف) ارکان جرم. 111

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 112

نتیجه‌گیری… 113

منابع و مآخذ.. 116

الف) کتاب‌ها 116

ب) پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها 118

Abstract. 121

چکیده

در یک نظام اجتماعی و حقوقی مطلوب همیشه پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن، از اهمیت بالاتری برخوردار است، و هرچه اهمیت و آثار و تبعات ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد، از جمله جرایم پراهمیت و دارای آثار منفی عدیده در حوزه های مختلف، اقتصادی، اجتماعی و… جرایم ثبتی می باشد. ما در این رساله تلاش نموده ایم با مفهوم کاداستر در ابعاد مختلف آن و هم چنین مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر و نیز روند اجرای آن و تاریخچه کاداستر در جهان و ایران آشنا شویم و با بررسی  جرایم ثبتی و عوامل زمینه ساز این جرایم  به تحلیل و ارزیابی نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم بپردازیم لذا در این پژوهش با کاداستر، جرایم ثبتی خاص،جرایم ثبتی در حکم جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری  انواع و ارکان هر نوع از آن و نقش کاداستر در پیشگیری از آنها آشنا خواهیم شد.

کلید واژه: کاداستر، جرایم ثبتی، پیشگیری.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : پنج‌شنبه 27 خرداد 1395 ساعت 22:27 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر
( تعداد کل: 1612 )
<<   1      ...      319     320     321     322      323   
صفحات